Kurs licencyjny dla Sędziów SRK w Warszawie

W dniu 23.11.2019 w Warszawie na SGGW w bibliotece PTN
(w tym samym budynku co Klinika Małych Zwierząt –
ul. Nowoursynowska 159 c) o godz.10.00 odbędzie się
szkolenie licencyjne dla Sędziów SRK
(Zapraszamy też wolnych słuchaczy)

Wpłaty na konto 150 zł
Konto Bankowe Warszawsko-Mazowieckiego Związku
Jeździeckiego:
PKO BP S.A.: 40 1440 1299 0000 0000 1086 0927

Wykładowca: Paweł Kleszcz
Organizuje W-MZJ przy współpracy z Sekcją Fizjologii i Patologii
Konia PTNW

Info 601227928