Przepisy Regulaminy

W górnym menu rozwijanym dostępne są podstawowe przepisy dotyczące Sportowych Rajdów Konnych w podziale na kategorie: Przepisy Dyscypliny, Przepisy dotyczące Kadry oraz Uchwały Komisji SRK. Pozostałe przepisy związane z dyscypliną będą publikowane poniżej.