KOMUNIKAT – MŚ 2021

W odpowiedzi na zapytanie o przyczyny niezgłoszenia Zawodnika do udziału w Mistrzostwach Świata we Włoszech Komisja SRK wyjaśnia co następuje:

1. Plany Startowe oraz inne wymagane dokumenty zostały przesłane bezpośrednio do PZJ, z pominięciem Komisji SRK w listopadzie 2020 ( mail z dnia 24.11.2020 godz 8.29) informujący wysłaniu wszystkich wypełnionych oraz podpisanych dokumentów na adres biura PZJ i otrzymaniu wiadomości sms o ich dostarczeniu)

2. Dopiero póżniej, na prośbę Komisji SRK wysłane dokumenty zostały Komisji udostępnione przez Dział Sportu.

Mając na uwadze taki a nie inny tryb komunikacji Zawodnika z PZJ oraz dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiczną w Europie (COVID i Herpes), nie można uznać przedstawionych w listopadzie 2020 i potwierdzonych na początku lutego 2021 Planów Sportowych jako jednoznacznie wyrażonej deklaracji udziału w MŚ. Zgodnie z zacytowanymi przepisami PZJ zgłoszenia dokonuje trener lub komisja sportowa, jednakże to sam Zawodnik powinien zwrócić się do tych organów z jednoznacznie sformułowaną deklaracją wyjazdu na konkretny event i prośbą o zgłoszenie. Ogólny harmonogram startów nie jest tożsamy ze zgłoszeniem udziału w konkretnym wydarzeniu.

Dział Sportu i Dyrektor Sportowy nie otrzymali również imiennej prośby Zawodnika o zgłoszenie na MŚ.

Przewodnicząca Komisji SRK
Barbara Rygoł