Witamy na stronie Komisji Sportowych Rajdów Konnych działającej przy Polskim Związku Jeździeckim.

Komisja Sportowych Rajdów Konnych działa na podstawie &34 pkt.2, ppkt 8 Statutu Polskiego Związku Jeździeckiego oraz Uchwały Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego nr U/1226/4/Z/2017 z dnia 08 lutego 2017 roku.
Komisja zajmuje się całokształtem spraw dotyczących Sportowych Rajdów Konnych, pełni rolę opiniodawczą, koordynującą i doradczą Polskiego Związku Jeździeckiego i ściśle współpracuje z biurem PZJ oraz Kolegium Sędziów PZJ.

Skład Komisji Sportowych Rajdów Konnych (F)

 • Barbara Rygoł (Przewodnicząca Komisji),
 • Magdalena Jabłońska (Członek Komisji), 
 • Adam Domżała (Członek Komisji),
 • Marcin Kozieł (Sekretarz Komisji) . 

Do zadań Komisji należy w szczególności:

 1. Popularyzowanie, inicjowanie oraz wspieranie wszelkich działań związanych ze Sportowymi Rajdami Konnymi,
 2. Prowadzenie działalności informacyjnej, konsultacyjnej oraz tworzenie forum do dyskusji we wszystkich sprawach związanych ze Sportowymi Rajdami Konnymi,
 3. Inicjowanie zmian w przepisach, regulaminach i wszelkich regulacjach Polskiego Związku Jeździeckiego dotyczących Sportowych Rajdów Konnych ,
 4. Przygotowywanie harmonogramów i merytoryki planowanych działań, planów sportowych, opracowywanie założeń startowych w zawodach mistrzowskich, dokonywanie wstępnej nominacji do składu Kadry Narodowej i Reprezentacji,
 5. Koordynacja kalendarza imprez dotyczących Sportowych Rajdów Konnych,
 6. Przygotowywanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Komisji,
 7. Tworzenie i promocja dobrych praktyk w zakresie Sportowych Rajdów Konnych.