Komunikat Komisji SRK z dnia 12.02.2020

W dniu 10.01.2020 w Lesznie odbyło się posiedzenie Zarządu PZJ, w którym wzięli udział wszyscy Przewodniczący poszczególnych konkurencji sportowych.
Na początku posiedzenia zostały przedstawione przez Zarząd PZJ znowelizowane umowy trójstronne i znowelizowane Regulaminy Powoływania do KN w 2020.
Następnie Przewodniczący każdej konkurencji zostali poproszeni o przedstawienie i omówienie wyników sportowych KN Juniorów i Seniorów uzyskanych w 2019 roku.
Przedstawiłam osiągnięcia KN Juniorów w 2019 roku, w tym udział w Imprezie Mistrzowskiej Międzynarodowej w Pisa San Rossore oraz udział w Mistrzostwach Polski.
Omówiłam otrzymane plany sportowe nominowanych Juniorów do KN na 2020 rok – Cel Główny – CH-E-U-YJ-E 26.09.2020 VIC Hiszpania.
Przedstawiłam osiągnięcia KN Seniorów w 2019 roku, które nie spełniły oczekiwań Zarządu PZJ.
Omówiłam otrzymane plany sportowe nominowanych Seniorów do KN na 2020 rok – Cel Główny – Mistrzostwa Świata 3-6.09.2020 Pisa San Rossore Włochy.
Po rozmowach z Zarządem PZJ ustalono utrzymanie podziału środków dotacji ministerialnej na poziomie 10%, jak w roku 2019 oraz dodatkowe dofinansowanie ze środków własnych PZJ zawodnika za uzyskanie wyniku do 15 miejsca w wysokości 5000 zł.
W dniach 18.01.2020 i 19.01.2020 Komisja SRK i Zarząd PZJ otrzymały informację o nie podpisaniu umów trójstronnych na 2020 rok przez nominowane do KN Juniorki.
W związku z tym w dniu 3.02.2020 na posiedzeniu Zarządu w Młodzikowie Zarząd PZJ podjął decyzję o dokonaniu zmiany procentowego podziału środków dotacji ministerialnej na konkurencje nieolimpijskie Powożenie-Woltyżerka- Sportowe Rajdy Konne z 80-10-10 na 90-10-0.

Przewodnicząca Komisja SRK
Barbara Rygoł