Plan Konferencji SRK 19.11.2022 „Górka Szczęśliwicka”

Plan Konferencji SRK 19.11.2022 „Górka Szczęśliwicka” ul. Drawska 22, 02-202 Warszawa

 1. 10.00 – rozpoczęcie Konferencji SRK
 2. Powitanie zaproszonych gości
 3. Przedstawienie stanu konkurencji w 2022 (zawodnicy, organizatorzy)
 4. Omówienie osiągnieć KN Juniorów i Seniorów w 2022
 5. Przedstawienie sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności menedżera i Komisji SRK
 6. Przedstawienie rankingów zawodników i koni w 2022 zakończone wręczeniem pucharów za najlepsze wyniki
 7. Przedstawienie Planu Kalendarza na rok 2023
 8. Przedstawienie planów startowych na rok 2023 zawodników KN seniorów i juniorów (Harmonogram Planu Głównego)
 9. Zmiany w regulaminach i rankingach – wnioski do Komisji
 10. Pytania do Komisji SRK i Prezesa PZJ Pana Oskara Szrajera
 11. 12.00-12.15 Przerwa kawowa
 12. 12.15 – 13.00 wykład nr 1.

„Rozwój sportu jeździeckiego: jak pozyskać środki finansowe na rzecz organizacji sportowych” – Michalina Jaskólska-Pyrek, Justyna Gieżyńska

13. 13.00 – 13.15 Przerwa kawowa
14. 13.15 – 15.45 wykład nr 2.

„Przepisy antydopingowe, kontrola antydopingowa. Pierwsza pomoc w urazach koni sportowych. Apteczka weterynaryjna w stajni” – Dr weterynarii Wojciech Kujawski.

15. Dyskusja
16. Zakończenie konferencji 16.00-16.30