PLAN KONFERENCJI SRK 28.10.2021 – 17:00

PLAN KONFERENCJI 2021

1.   Powitanie uczestników
2.   Głos Prezesa Zarządu Pana Oskara Szrajera, funkcjonowanie Biura PZJ, perspektywy na otrzymanie środków ministerialnych na 2022
3.  Podziękowania dla Organizatorów zawodów w 2021
4.   Przedstawienie Rankingów Juniorów, Seniorów, Koni, Pary w roku 2021 – ranking wstępny (bez wyników Rytomoczydła, starty w Austrii) 
5.   Podziękowanie i gratulacje dla zawodników Mistrzostw Świata Juniorów i Mistrzostw Europy Seniorów w Ermelo 2021
6.   Przedstawienie planów startowych na Imprezy Mistrzowskie na rok 2022 i zawodników kwalifikujących się do wejścia w skład Kadry Narodowej
7.   Przedstawienie wstępnego Planu Kalendarza na rok 2022 
8.   Omówienie zasad ustalania terminów zawodów wpisywanych do Kalendarza przez Organizatorów, 
     – zgłaszanie terminów zawodów do Kalendarza 
   – otrzymywanie propozycji zawodów od Organizatora po zatwierdzeniu przez WZJ / PZJ i dalsza ich publikacja
     – zgłaszanie się na zawody i sposób zgłaszania się ( obowiązkowo dane z bazy Artemor, data i wynik z ostatnich zawodów) 
9.  Biuro Zawodów – zapewnienie niezbędnych warunków do funkcjonowania Biura przez Organizatora: wnioski, które wpłynęły do Komisji SRK:
     – odpowiednia ilość osób wspomagających biuro zawodów
     – zapewnienie przez Organizatora map tras, odpowiednie oznaczenia stref zawodów, tablica informacyjna, listy startowe, czytelny zegar elektroniczny
     – odprawa techniczna – wybranie odpowiedniego miejsca umożliwiającego werbalny przekaz informacji związanych z zawodami
10.   Przypomnienie obowiązujących zasad etyki zawodnika, luzaka
11.   Doping u koni
12. Pytania, dyskusja