Podsumowanie Konferencji SRK 19.11.2022

Chciałam wszystkim podziękować za uczestnictwo w Konferencji SRK, szczególnie dziękuję Pawłowi Kleszczowi za udostępnienie obiektu na potrzeby naszej Konferencji, miejsce super.
Dziękuję Panu Prezesowi PZJ Oskarowi Szrajerowi za przybycie, jak również wykładowcom: Pani Michalinie Jaskólskiej – Pyrek, Justynie Gieżyńskej oraz Panu Dr weterynarii Wojciechowi Kujawskiemu, którzy przedstawili bardzo interesujące wykłady dotyczące gorących tematów jak finansowanie i doping w jeździectwie. Dziękuję nowym Organizatorom za rozwijanie i promowanie naszej konkurencji w innych regionach Polski.
Gratuluję wszystkim zawodnikom sukcesów w Sportowych Rajdach Konnych w 2022 roku i życzę powodzenia w nadchodzącym sezonie 2023, bo zapowiada się na intensywny i pełen wrażeń.

Do zobaczenia na trasach.
Przewodnicząca SRK
Barbara Rygoł

Materiały z konferencji

„Rozwój sportu jeździeckiego: jak pozyskać środki finansowe na rzecz organizacji sportowych” – Michalina Jaskólska-Pyrek, Justyna Gieżyńsk

Dr weterynarii Wojciech Kujawski.

Przepisy antydopingowe, kontrola antydopingowa.

Pierwsza pomoc w urazach koni sportowych. Apteczka weterynaryjna w stajni”