Dofinansowanie z MSiT na konkurencje nieolimpijskie w 2022

Komisja SRK informuje o uzyskaniu dofinansowania z MSiT na konkurencje nieolimpijskie w wysokości 170 tys. zł.
Zarząd PZJ dokonał podziału dotacji w proporcach 60% powożenie i po 20% rajdy i woltyżerka.

Kwoty na akcje (po uwzględnieniu kosztów pośrednich) są następujące:

  • Powożenie – 93 210
  • SRK – 31 070
  • Woltyżerka – 31 070