KOMUNIKAT – REGULAMIN ROZGRYWANIA MPJ i MJ 2021

Szanowni Państwo,

W związku z zapytaniami dotyczącymi uczestnictwa w MPJ i MJ przypominamy aktualne zasady.

Proszę o zapoznanie się z treścią Art 1 i Art 2. i wcześniejsze sprawdzenie ważności dokumentów zawodnika i konia tj. licencji, rejestracji, paszportów. Paszporty do rejestracji muszą być wysłane do PZJ.
Biuro PZJ na rejestrację zastrzega sobie termin do 14 dni. 
Poniżej link do pobrania dokumentów ze strony PZJ

Mistrzostwach Polski Juniorów i Młodych

Artykuł 1. Postanowienia ogólne

W Mistrzostwach Polski Juniorów i Młodych jeźdźców mogą brać udział zawodnicy w wieku pomiędzy 14 a 21 rokiem życia.
Mistrzostwa są rozgrywane w ramach zawodów ogólnopolskich. Konkurs może odbywać się równolegle z konkursem międzynarodowym rozgrywanym w tej samej radze i na tym samym dystansie.

Mistrzostwa rozgrywane są zgodnie z Przepisami Ogólnymi PZJ, Przepisami o Sędziach, Przepisami F, Regulaminem F oraz niniejszym regulaminem. 

Art 2. Prawo startu w i warunki rozgrywania.

Konkurs rozgrywany w randze 1* lub 2*. Decyzję o randze mistrzostw podejmuje Komisja Sportowych Rajdów Konnych, najpóźniej do końca roku poprzedzającego ich rozgrywanie.

Prawo startu w mistrzostwach mają zawodnicy posiadający odpowiednie zagrania do konkursu 1*/2* określone w Regulaminie F.
Prawo startu w mistrzostwach mają konie posiadające odpowiednie zagrania do konkursu 1*/2* określone w Regulaminie F.

Zawodnik i koń muszą posiadać licencję PZJ. Koń musi posiadać paszport PZJ.
Zawodnik musi być obywatelem Polski.
Obsady sędziowskie muszą być zgodne z Przepisami o Osobach Oficjalnych, Przepisami F i Regulaminem F.

Mistrzostwach Polski Seniorów

Mistrzostwa Polski są rozgrywane w ramach konkursów 2* lub 3* zgodnie z Regulaminem F i Przepisami F obowiązującymi w dniu zatwierdzania propozycji zawodów. Obowiązuje od 26.04.2021