Podstawowy kurs sędziowski w SRK – Warszawa 22.12.2019

Zapraszamy na podstawowy kurs sędziowski w SRK, które odbędzie się 22.12.2019 godz.10 na SGGW. Zapraszamy również wolnych słuchaczy.

Wykładowca: Paweł Kleszcz

Organizator: W-MZJ przy współpracy z Sekcją Fizjologii i Patologii Konia PTNW  

Opłaty : 150 zł na konto Bankowe Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego:

PKO BP S.A.: 40 1440 1299 0000 0000 1086 0927

Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres 
biuro@wmzj.waw.pl

Nie będzie możliwości płatności gotówką w dniu kursu.

Więcej informacji: tel 601227928